top of page
De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u betalen via overschrijving.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Meer informatie over verzekeringen enkele tips vindt u hier

Een afwijkend tarief kan worden aangerekend i.v.m. de zorgzwaarte of vanwege een andere reden.

Let op! Controleer voor het starten van de behandeling de vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer na een maand de factuur niet is voldaan, volgt er een herinnering. Daarna een 14-dagenbrief en dan een automatische incasso. Deze tarieven gelden voor iedereen.

IMG_8427.jpg
bottom of page